سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
حکمت، شرف بزرگوار را می افزاید وبنده مملوک را تا مجلس ملوک بالا می کشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]